image description

Kaluđerka

Број артикла: Cena po dogovoru Категорија:

Опис Производа

Opis: Poreklom je iz Francuske. Pronašao ju je, kao spontani
 sejanac 1760. godine, izvesni kaluđer Leroj, u jednoj
 šumi, odakle se raširila u sve evropske zemlje. Kod nas se
 gaji od kraja XIX veka.  i
Sazreva početkom oktobra, a može da se čuva u običnim uslovima do januara-februara.
Stablo je bujno, piramidalne krune. Izuzetno je visoke i redovne rodnosti, jer veliki procenat ploda zameće partenogarpno. I nju nazivaju „fabrikom krušaka“. Vrlo je skromnih zahteva, uspeva i na lošijim, težim, zbijenim, siromašnim zemljištima i u drugim, manje pogodinim, uslovima.
Plod je vrlo krupan (200-300 g), izduženo kmškastog oblika, vrlo često sa jače razvijenom jednom polovinom. Pokožica je debela, suva, dosta glatka, jer je, često prekrivena voštanom prevlakom: osnovna boja je svetlozelena, do žuto-zelena, išarana je sitnim lenticelama braon boje. Većina plodova ima braon kožastu štraftu koja se pruža duž ploda, od peteljke, do čašice. Taje jedan od karakterističnih elemenata za nienu determinaciju.

Podloga: Divlja kruška, Dunja MA

Vreme Zrenja: Početak oktobra