Klerzo

Kleržo

Број артикла: Cena po dogovoru Категорија:

Опис Производа

Opis: Poreklom je iz Francuske. Nastala je kao spontani sejanac 1838. godine. Gaji se svuda u svetu gde uspeva kruška. Sazreva početkom, do polovine septembra. Može se čuvati u običnim uslovima do decembra-januara.
Stablo je kržljavo, slabo bujno. Posebno malu bujnost postiže, ako se kalemi na dunji, sa kojom je nepodudarna Rano prorodi i rađa redovno i obilato. Zbog izuzetno velike rodnosti, dobila je i naziv „Fabrika krušaka“.
Plod je vrlo krupan (preko 250 g), trbušasto-keruškas
tog oblika, u gornjem delu povijen sa krivo nasađenom,
 kratkom, debelom peteljkom. Pokožica je debela, trans
portabilna, slamasto-žute osnovne boje, sa dopunskim
 crvenilom sa sunčane strane ploda. Po pokožici su rasute
krupne lenticele braon boje. Javlja se i rđasta prevlaka,
najčešće oko peteljke. Meso je belo, krupnozrnaste strukture, inkorporirano jiaerenhimskim (kamenim) ćelijama. Ukus je slatkast, bez izražene arome, trećerazrednog kvaliteta. Preporučuje se kao industrijska sorta.