фебруар 25, 2013

Sadnja

Ako je kupljena dobra sadnica, sad je trenutak da joj se osigura dobar dom: ne treba je saditi na mestu na kojem je, donedavno, rasla voćka iste vrste – ne treba menjati staru jabuku novom, staru šljivu novom, itd.
Sadnice golog korena sade se između početka janu
ara i kraja marta. Bolje je sadnju obaviti u jesen, kad je
 zemlja još uvek zagrejana. Uslovi tla su jednako važni,
 kao i vreme sadnje – zemlja ne sme biti ni smrznuta, ni
 previše vlažna.

 

Priprema zemljištapostavljanje-kolca

Zemlju treba prekopati barem mesec dana pre sad
nje. Preporučuje se prekopavanja na dvostruku dubinu 
lopate, kako bi se prozračio gornji sloj zemlje, a donji ra
stresao. Ako se voće sadi na veći razmak, onda ne treba
 prekopavati celu površinu, nego samo delove oko poje
dinačnog sadnog mesta. Pre pripreme tla, valja ukloniti
 sve korove. Cela površina se prekopava samo ako se voć
ke sade na mali razmak. Većina zemljišta uspešno se pri
prema na ovaj način. Ako je tlo peskovito ili teško, doda
je se dosta i organske materije. Vrlo teška, glinasta ze
mljišta, kao i krečnjačka, alkalna tla, mogu da budu veliki
 problem. U tom slučaju se preporučuje dovoženje nove
 pokrovne zemlje.

 

 

 

 

Priprema-sadnicePriprema sadnice

Ako se sadnja odgađa za nekoliko dana, tada se sadnice drže u negrejanim prostorijama, ali zaštićene od smrzavanja. Zaštita oko korena se ne skida do dana sadnje.

 

Koren se uroni u kantu sa vodom dva sata pre sadnje. Ni u kom slučaju ne sme se dopustiti da se koren osuši, pa ga treba držati pokrivenog do trenutka sadnje.

Sve preduge ili oštećene korenove treba orezati na otprilike 20cm.

 

 

Kopanje-rupaKopanje rupe

Prvi korak se sastoji u označavanju svih sadnih mesta štapovima, kako biste bili sigurni da će voćke biti raspoređene prema planu. Posle toga, kopa se pojedinačna jama, a najčešća greška se odnosi na njenu dubinu: jame su često ili preduboke ili preplitke za pravilno polaganje korena.
Greška je i ako shvatite sadnju voćaka kao posao za jednog čoveka. Mnogo je lakše ako jedna osoba pridržava sadnicu u željenom položaju, a druga zatrpava rupu.
Vrlo je važno da spoj između podloge i plemke
 ostane izvan zemlje. Najbolje je da se na sadnici po
traži crta koja pokazuje nivo do kojeg je sadnica bila
 posađena u rasadniku, pa da je postavite malo iznad
 nivoa tla.
Rastresite dno sadne jame i na njemu oblikujte humku. Postavite kolac, koji je neophodan ako sadite samostalnu voćku. Voćke sa osloncem (armaturom) imaju drugačlje zahteve. Kolac treba da traje 4-5 godina, ali voćkama na podlogama M27 i M9, kolac je potreban celog votnog veka.

 

 

vocne-sadnice-sadnjaMešavina za sadnju

Mešavinu za sadnju pripremajte u ručnim kolicima kada je zemlja suva i rastresita: 1 deo površinske zemlje, 1 deo vlažnog treseta i 3 šake koštanog brašna, na jedna puna kolica. Mešavinu čuvajte u drvarnici ili u garaži, dok ne budete spremni za sadnju.

Za zatrpavanje voćaka ne treba da se koristi zemlja iskopana iz rupa, nego posebna mešavina za sadnju. Upotreba mešavine za sadnju jednako je važna i prilikom sadnje kontejnerskih sadnica. Korenje ne voli prelaz, iz plodnog komposta u kontejneru, u mineralno zemljište u kojem, praktično, nema organskih materija. Preporučena mešavina za sadnju služi da premosti tu razliku.

 

 

 

MalcPosle sadnje

Ispravna nega posle sadnje jednako je važna kao i
 sama sadnja. Čim je posađeno, mlado stablo treba
 da se dobro zalije. U proleće, površinu oko stabla
 treba prekriti malčem. Može da se upotrebi stajsko 
đubrivo, baštenski kompost, kora treset, ili crna poli
etilenska folija.

Rasprostite malč oko debla na udaljenosti od 45 cm.

U prvoj godini gajenja stabalce treba povremeno zalivati, a tokom posebno toplih večeri, treba poprskati i lišće. Barem jednom godišnje, proveriti sponu, kako stablo ne bi bilo suviše čvrsto stisnuto.